اصغر فروتن

زمان برگزاری مجلس یادبود سرپرست ذوب آهن
اصغر فروتن پیشکسوت فوتبال اصفهان و سرپرست سابق باشگاه ذوب آهن چند روز پیش بعد از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت.