اعتصاب

تمرین صبح استقلال پس از یک روز اعتصاب
تمرین صبح استقلال پس از یک روز اعتصاب | بازیکنان تیم استقلال امروز 19 آبان 1398 پس از یک روز اعتصاب در محل تمرین حاضر شدند و بعد از کارهای سرعتی، به فوتبال ...