الاتفاق

نجات رئیس باشگاه الاتفاق از کروناویروس
رئیس باشگاه عربستانی بعد از دو هفته قرنطینه و پشت سر گذاشتن روزهای بحرانی از کروناویروس نجات پیدا کرد.
رییس باشگاه عربستانی چگونه کرونا گرفت؟
رئیس باشگاه الاتفاق عربستان که هنوز جواب تست نهایی کرونایش نیامده در حال حاضر در بیمارستان دمام بستری است.
خلاصه بازی الاهلی 2 - الاتفاق 1 (پیروزی شاگردان برانکو)
خلاصه بازی الاهلی 2 - الاتفاق 1 (پیروزی شاگردان برانکو) | پیروزی شاگردان برانکو برابر الاتفاق در بازگشت عمر السوما به ترکیب این تیم این بازی در تاریخ ...