الساندرو رومانیولی

کاپیتان میلان در تیررس پپ گواردیولا
السیو رومانیولی، کاپیتان میلان مورد توجه منچسترسیتی قرار گرفته است.