الفتح

قطع سیستم VAR، حاشیه جدید فوتبال عربستان!
در چند دیدار از رقابت های لیگ فوتبال عربستان سیستم VAR قطع شده که این اتفاق باعث ایجاد حاشیه هایی شد.