النصر

اخراج مربی برزیلی در امارات بعد از 2 بازی!
باشگاه النصر امارات سرمربی برزیلی خود را تنها پس از دو بازی برکنار کرد.