الهه احمدی

صعود ۱۹ پله‌ای الهه احمدی در رنکینگ جهانی تیراندازی
فدراسیون جهانی تیراندازی جدیدترین رنگینگ تیراندازان را اعلام کرد.