آل اشپورت

توضیحات درودگر در خصوص وضعیت پیراهن تیم ملی
توضیحات درودگر در خصوص وضعیت پیراهن تیم ملی | تا کنون نزدیک به 14000 تکه لباس از آل اشپورت گرفته ایم اما از نظر درای فیت بودن و عرق جذب کردن دارای مشکل ...
اعتراف آل اشپورت؛ بله، از پیراهن تاتنهام کپی کردیم!
نماینده شرکت آل اشپورت در خاورمیانه اعلام کرد کپی از لباس تاتنهام به درخواست مهدی رحمتی صورت گرفته است.
ویدئوی اختصاصی آل‌اشپورت برای رونمایی از پیراهن اول استقلال
ویدئوی اختصاصی آل‌اشپورت برای رونمایی از پیراهن اول استقلال | رسمی؛ ویدئوی اختصاصی آل اشپورت برای رونمایی از پیراهن اول استقلال در لیگ نوزدهم با حضور وریا ...