امید ایران

صحبت‌های‌ زامهران پس از تساوی مقابل قطر
صحبت‌های‌ زامهران پس از تساوی مقابل قطر | حرف های سینا زامهران هافبک تدافعی تیم فوتبال شهرخودرو پس از تساوی مقابل قطر
سایپا صاحب بیشترین نماینده در تیم امید
تیم فوتبال سایپا با 4 نماینده صاحب بیشترین بازیکن درتیم امید است.