امید خالدی

ستاره‌های فوتبال خوزستان در مراسم ازدواج خالدی
مراسم ازدواج امید خالدی مدافع تیم سایپا دیشب برگزار شد.