امید روانخواه

مصاحبه کامل و جذاب با امید روانخواه پیشکسوت باشگاه استقلال
مصاحبه کامل و جذاب با امید روانخواه پیشکسوت باشگاه استقلال | مصاحبه کامل و جذاب با امید روانخواه پیشکسوت باشگاه استقلال و سرمربی نیروی زمینی
روانخواه : استراماچونی قطعا جزو سه مربی برتر لیگ است
روانخواه : استراماچونی قطعا جزو سه مربی برتر لیگ است | گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با امید روانخواه پیشکسوت استقلال و سرمربی نیروی زمینی
اظهارات امید روانخواه در خصوص باشگاه نیروی زمینی
اظهارات امید روانخواه در خصوص باشگاه نیروی زمینی | گوشه ای از مصاحبه اختصاصی آنتن با امید روانخواه پیشکسوت استقلال و سرمربی نیروی زمینی