امیرحسین اسماعیل زاده

خطر از سر مدافع پارس جم گذشت (عکس)
مدافع جوان تیم پارس جنوبی جم در بازی دوستانه دچار آسیب دیدگی شد.