امیرمحمد یزدانی

شکست تلخ امیرمحمد یزدانی برابر والدز کوبایی
شکست تلخ امیرمحمد یزدانی برابر والدز کوبایی | رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک- قزاقستان در وزن 65 کیلوگرم امیر محمد یزدانی دور دور نخست ...
پیروزی امیرمحمد یزدانی در دور اول وزن 65 کیلوگرم
پیروزی امیرمحمد یزدانی در دور اول وزن 65 کیلوگرم | رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان و گزینشی المپیک- قزاقستان وزن 65 کیلوگرم
رونمایی از قرعه یزدانی و اطری در نورسلطان
2 آزادکار ایرانی در روز نخست رقابت‌های جهانی قزاقستان، حریفان خود را شناختند.