امیر مهدی علوی

علوی: هواداران نگران پخش بازی‌ها هستند
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره پخش رقابت های نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان توضیحاتی ارائه کرد.
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC | توضیحات امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC به فدراسیون و درخواست فرصت ...
فیفا از شکایت صنعت نفت از اسکوچیچ تعجب کرد
سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحات مفصلی درباره آخرین اخبار مربوط به فدراسیون ارائه کرد.
ایرادهای اساسنامه به تعداد انگشتان دودست نمی‌رسد !
سخنگوی فدراسیون می گوید پیش نویس اساسنامه با در نظر گرفتن قوانین دولتی ایران و مدنظر قرار دادن مقررات فیفا و AFC اصلاح خواهد شد.
تهدید برخی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط فدراسیون
امیرمهدی علوی تاکید کرد با افرادی که با مصاحبه های تنش زا قدرت و اعتبار فوتبال را زیر سوال ببرند، برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
محدودیت های مالی و اساسنامه به شور گذاشته شدند
هیئت رئیسه فدراسیون امروز با حضور تمامی اعضا تشکیل جلسه داد و در رابطه با دو موضوع مهم بحث و بررسی صورت گرفت. 
علوی : موارد بین فیفا و فدراسیون محفوظ است
مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحات جدیدی را درباره پرونده ویلموتس ارائه کرد.
تلاش فدراسیون برای دریافت مطالبات از فیفا ادامه دارد
سخنگوی فدراسیون فوتبال توضیحاتی را در خصوص پرداخت پاداش‌های معوقع تیم فوتسال بانوان ارائه داد.
فیفا موافقت خود را درارتباط با جدول زمانبندی اعلام کرد
سخنگوی فدراسیون می گوید فیفا موافقت خود را در اجرای جدو