امین کاویانی نژاد

رونمایی از قرعه 4 فرنگی‌کار ایرانی
4 فرنگی کار ایرانی حریفان خود را در روز نخست مسابقات جهانی شناختند.
ناصرپور، کاویانی‌نژاد و امامی؛ 3 طلایی در گرجستان
کشتی گیران ایرانی به 3 مدال طلا، یک مدال نقره و 3 مدال برنز رقابت‌های جایزه بزرگ گرجستان دست یافتند.