آنخل دیماریا

تماشایی ترین گلها از روی نقطه کرنر
تماشایی ترین گلها از روی نقطه کرنر | برترین و تماشایی ترین گلها از روی نقطه کرنر
برترین گل‌های دیماریا در پاری‌سن‌ژرمن
برترین گل‌های دیماریا در پاری‌سن‌ژرمن | مروری بر گل های آنخل دیماریا برای پاری سن ژرمن در لوشامپیونه فرانسه
گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019 | مروری بر گلهای برتر هفته 13 لوشامپیونه فرانسه 20-2019
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه | دریبل برتر پاریسی ها در هفته دهم لوشامپیونه
ضربه چیپ دیدنی دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن
ضربه چیپ دیدنی دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن | ضربه چیپ دیدنی آنخل دیماریا؛ گل دوم پاری سن ژرمن به نیس
دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز
دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز | دریبل برتر پاریسی هادر بازی مقابل تولوز