آندرس اینیستا

گلزنی اینیستا برای ویسل کوبه
گلزنی اینیستا برای ویسل کوبه | گلزنی اینیستا برای ویسل کوپه
خداحافظی‌تورس از دنیای‌فوتبال درحضور ویا و اینیستا
خداحافظی‌تورس از دنیای‌فوتبال درحضور ویا و اینیستا | فرناندو تورس ستاره فوتبال اسپانیا با پیراهن ساگان توسو ژاپن آخرین بازی دوران حرفه ای خود را مقابل ...
پاشنه‌های جادویی فوتبال ژاپن
پاشنه‌های جادویی فوتبال ژاپن | گلها و مهارتهای زیبای بازیکنان لیگ ژاپن که با پاشنه پا انجام شده