آندری آرشاوین

آرشاوین: جانشین آرسن ونگر بودن خیلی سخت است
آندری آرشاوین، ستاره سابق آرسنال می‌گوید کار اونای امری در این باشگاه بسیار دشوار است چرا که او جانشین اسطوره‌ای به نام آرسن ونگر شده است.