اوتمار هیتسفلد (سرمربی)

بایرن فصل بعد غیبت تیاگو را حس خواهد کرد
سرمربی سابق بایرن مونیخ جدایی احتمالی تیاگو را به ضرر این باشگاه می داند.
شواین‌اشتایگر می‌تواند مربی بزرگی بشود
اوتمار هیتزفلد، سرمربی سابق و افسانه‌ای بایرن مونیخ از ورود باستین شواین‌اشتایگر اسطوره این تیم به دنیای مربی‌گری دفاع کرده و می‌گوید شواینی می‌تواند مربی بزرگی شود.