اوزه بیو دی فرانچسکو

رسمی؛ دی فرانچسکو از هدایت سمپدوریا برکنار شد
اوزه بیو دی فرانچسکو، سرمربی ایتالیایی سمپدوریا، رسما از هدایت این تیم برکنار شد.