اوسوالدو

بازگشت ستاره سابق آتزوری به فوتبال
دنی اوسوالدو ستاره آرژانتینی الاصل سابق تیم ملی ایتالیا به بازنشستگی خود پایان داد.