اوکلاهاما

خلاصه بسکتبال اوکلاهاماسیتی - هیوستون راکتس
خلاصه بسکتبال اوکلاهاماسیتی - هیوستون راکتس | این بازی در تاریخ 2 شهریورماه 1399 و 23 آگوست 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - اوکلاهاما
خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس - اوکلاهاما | خلاصه بسکتبال دالاس ماوریکس و اوکلاهاما در رقابت های پیش فصل NBA