اکلاهما سیتی تاندر

خلاصه بسکتبال اوکلاهاماسیتی - میلواکی باکس
خلاصه بسکتبال اوکلاهاماسیتی - میلواکی باکس | این بازی در تاریخ 10 اسفند 98 مصادف با 29 فوریه 2020 برگزار شد
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - اکلاهاماسیتی
خلاصه بسکتبال هیوستون راکتس - اکلاهاماسیتی | این بازی در تاریخ 20 دی ماه 98 مصادف با 10 ژانویه 2020 برگزار گردید
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اگلاهاماسیتی
خلاصه بسکتبال پورتلند بلیزرز - اگلاهاماسیتی | این بازی در تاریخ 28 نوامبر 2019 مصادف با 7 آذرماه 98 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال اکلاهاماسیتی - گلدن استیت
خلاصه بسکتبال اکلاهاماسیتی - گلدن استیت | این بازی در تاریخ 10 نوامبر 2019 برگزار شد.
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو اسپرز - اکلاهما سیتی تاندر
خلاصه بسکتبال سن آنتونیو اسپرز - اکلاهما سیتی تاندر | لیگ بسکتبال آمریکا - ان بی ای خلاصه بسکتبال سن آنتونیو اسپرز - اکلاهما سیتی تاندر