اکوادور

خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه)
خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه) | خلاصه بازی آرژانتین 6 - 1 اکوادور (دوستانه)
گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس)
گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس) | گل ششم آرژانتین به اکوادور (اوکامپوس)
گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز)
گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز) | گل پنجم آرژانتین به اکوادور (دومینگونز)
اکوادور به دنبال میزبانی مشترک جام جهانی 2030
رئیس فدراسیون فوتبال اکوادور از دو کشور دیگر درخواست کرد که برای میزبانی مشترک جام جهانی 2030 به همراه آنها اقدام کنند.