ایران - بحرین

علت شکست ایران به بحرین و عدم صعود به جام جهانی2002
علت شکست ایران به بحرین و عدم صعود به جام جهانی2002 | بخش هایی از مصاحبه اختصاصی سایت آنتن با علی سامره ستاره سابق استقلال