ایفمارک

توضیحات رئیس پزشکی فدراسیون درباره ماجرای احمدوند
توضیحات رئیس پزشکی فدراسیون درباره ماجرای احمدوند | صحبت های دکتر زهره ترابیان درباره شایعه های پیرامون احمدوند که منجر به فسخ قرارداد این بازیکن با پرسپولیس ...
تست پزشکی برای افراد روی نیمکت هم قطعی شد
از این پس نه تنها بازیکنان، باید اعضای کادر تیم ها که روی نیمکت می نشینند هم در تست پزشکی ایفمارک حاضر شوند. 
حضور بازیکنان پارس جنوبی در ایفمارک(عکس)
بازیکنان پارس جنوبی جم صبح امروز تست های پزشکی را پشت سر گذاشتند.