ایلکای گوندوغان

VAR عشق به فوتبال را از بین می برد
ایلکای گوندوغان، هافبک آلمانی منچسترسیتی نیز به صف منتقدان VAR پیوسته است.
تمرینات منچسترسیتی و چالش پنالتی با گوندوغان
تمرینات منچسترسیتی و چالش پنالتی با گوندوغان | تمرینات پر نشاط سیتیزن ها با چالشهای جذاب ضربات پنالتی با گوندوغان و ارکان