ایموبیله

ستاره ایتالیا: فشار سنگینی از روی دوشم برداشته شد
چیرو ایموبیله ستاره تیم ملی ایتالیا پس از دو سال پایش به گلزنی برای آتزوری باز شد و یکی از عوامل مهم پیروزی در زمین فنلاند بود.
گل اول ایتالیا به فنلاند (ایموبیله)
گل اول ایتالیا به فنلاند (ایموبیله) | گل زنی ایموبیله در دقیقه 59 برای ایتالیا مقابل فنلاند