اینترمیلان

خلاصه بازی بنونتو 2 - اینترمیلان 5
خلاصه بازی بنونتو 2 - اینترمیلان 5 | خلاصه بازی بنونتو - اینترمیلان در چارچوب رقابتهای سری آ ایتالیا 2020/21 معوقه هفته اول
خلاصه بازی اینترمیلان 4 - فیورنتینا 3
خلاصه بازی اینترمیلان 4 - فیورنتینا 3 | خلاصه بازی اینترمیلان - فیورنتینا در چارچوب رقابتهای هفته دوم سری آ ایتالیا
خلاصه بازی آتالانتا 0 - اینترمیلان 2
خلاصه بازی آتالانتا 0 - اینترمیلان 2 | خلاصه بازی آتالانتا - اینترمیلان در چارچوب رقابتهای هفته پایانی سری آ ایتالیا