ایوان گازیدیس (مدیر اجرایی)

رئیس میلان و وعده جالب درباره استادیوم جدید
ایوان گازیدیس، رئیس باشگاه میلان می‌گوید که ورزشگاه جدید این تیم کاملاً با استانداردهای جهانی ساخته خواهد شد.
فوتبال بدون ارزش‌های اجتماعی، هیچ نیست
ایوان گازیدیس، مدیر اجرایی میلان، معتقد است که فوتبال ایتالیا در شرایط فعلی باید دلسوزی و همراهی داشته باشد و پس از بازگشت زندگی به شرایط عادی، امید و لذت به هواداران بدهد.
من میلان را از ورشکستگی نجات دادم
ایوان گازیدیس مدیر اجرایی آث میلان از منصوب شدن پیولی به عنوان سرمربی این تیم دفاع کرده و می‌گوید او میلان را از ورشکستگی نجات داده است.