ایوب موسوی

کسب مدال برنز موسوی در حرکت دوضرب96کیلو
کسب مدال برنز موسوی در حرکت دوضرب96کیلو | مدال برنز موسوی در حرکت دوضرب96کیلوگرم مسابقات وزنه برداری جهانی تایلند مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2019 ...
پایان کار موسوی با مهار وزنه 214 کیلوگرمی درمسابقات جهانی تایلند
پایان کار موسوی با مهار وزنه 214 کیلوگرمی درمسابقات جهانی تایلند | حرکات 2 ضرب ایوب موسوی مسابقات وزنه برداری قهرمانی 2019 بزرگسالان جهان (پاتایا تایلند) ...