ایگور استیماچ (سرمربی)

کار بزرگ سرمربی سابق سپاهان در دوحه
سرمربی کروات سابق سپاهان در یکی از مهم ترین بازی های خود به عنوان سرمربی هند دست به کار بزرگی زد و قهرمان آسیا را در خانه متوقف کرد.