باروز

جردن باروز باز هم مقابل نماینده روسیه شکست خورد
جردن باروز باز هم مقابل نماینده روسیه شکست خورد | کشتی آزاد قهرمانی جهان| جردن باروس، ستاره نامدار و آمریکایی کشتی جهان که سابقه قهرمانی در المپیک لندن ...