بازی فیفا

گلهای تماشایی در بازی FIFA 20
گلهای تماشایی در بازی FIFA 20 | نگاهی به گلهای تماشایی که در بازی فیفا 20 وارد دورازه حریفان شده اند
شبیه سازی تمامی تیمهای بوندسلیگا در فیفا 20
شبیه سازی تمامی تیمهای بوندسلیگا در فیفا 20 | شبیه سازی تمامیبازیکنان و تیمهای لیگ بوندسلیگا در فیفا 20