بازی های دوستانه

پشت صحنه دیدار دوستانه بارسلونا - کارتاخنا
پشت صحنه دیدار دوستانه بارسلونا - کارتاخنا | نگاهی به پشت صحنه و حواشی دیدار دوستانه بین تیمهای بارسلونا و کارتاخنا
خلاصه بازی الجزایر 3 - کلمبیا 0
خلاصه بازی الجزایر 3 - کلمبیا 0 | خلاصه بازی الجزایر - کلمبیا (بازی دوستانه) تاریخ برگزاری 23 مهر 1398 - 15 اکتبر 2019 - 16 صفر 1441
گل دیدنی بغداد بونجاح برابر کلمبیا
گل دیدنی بغداد بونجاح برابر کلمبیا | بازی دوستانه کلمبیا - الجزایر
گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا)
گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا) | بازیهای دوستانه ملی - بین المللی گل چهارم آرژانتین به اکوادور (جرمن پزلا)
گل اول اکوادور به آرژانتین با کاشته دیدنی (منا دلگادو)
گل اول اکوادور به آرژانتین با کاشته دیدنی (منا دلگادو) | بازیهای دوستانه ملی گل اول اکوادور به آرژانتین (منا دلگادو)
گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس)
گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس) | بازیهای دوتسانه باشگاهی گل سوم آرژانتین به اکوادور پنالتی (لئاندرو پاردس)
خلاصه بازی یوونتوس 1 - تریستیانا 0 (دوستانه)
خلاصه بازی یوونتوس 1 - تریستیانا 0 (دوستانه) | خلاصه بازی یوونتوس - تریستیانا (باشگاهی دوستانه) 26 مردادماه