باشگاه پرسپولیس

پاسخ روابط عمومی پرسپولیس به نامه تهدید آمیز فیفا
پاسخ روابط عمومی پرسپولیس به نامه تهدید آمیز فیفا | پاسخ علیرضا اشرف مدیر روابط عمومی پرسپولیس به نامه تهدید آمیز فیفا برای مطالبات برانکو
تدابیر باشگاه پرسپولیس علیه کرونا
تدابیر باشگاه پرسپولیس علیه کرونا | اختصاصی ورزش سه باشگاه پرسپولیس تدابیر ویژه ای برای ضدعفونی رختکن و اتوبوس تیم علیه کرونا در نظر گرفته است
رضا یلوه: کف قرارداد در الحاقیه به تصویب رسیده است
رضا یلوه: کف قرارداد در الحاقیه به تصویب رسیده است | گفتگو با معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس
تایید اختلاف نظر در هیات مدیره پرسپولیس توسط انصاری فرد
تایید اختلاف نظر در هیات مدیره پرسپولیس توسط انصاری فرد | صحبت های انصاری فرد در مورد حواشی باشگاه پرسپولیس