بانک سرمایه

والیبال ایران در جام‌جهانی عطش برد نداشت
سرمربی اسبق تیم ملی والیبال گفت: شاید طرز فکر مربیان این بود در طول جام جهانی 50 درصد از جوان‌ها و 50 درصد از باتجربه‌ها استفاده می‌کنیم، اما این بزرگترین ضعف ما بود.