برانت

گل دوم دورتموند به اینتر؛پاس گل آلکاسر پس از 5 ثانیه!
گل دوم دورتموند به اینتر؛پاس گل آلکاسر پس از 5 ثانیه! | گل دوم دورتومند به اینتر توسط جولیان برانت..پاس گل آن را آلکاسر بلافاصله پس از وارد شدن به زمین ...