براهیم دیاز

ترجیح نیمکت‌نشنی در رئال به فیکس بودن در ختافه
با صحبتهای رئیس باشگاه ختافه مشخص شد که براهیم دیاز، هافبک جوان رئال مادرید انتقال قرضی به ختافه را رد کرده و ترجیه داده در رئال بماند و نیمکت‌نشین باشد تا به تیم دیگری منتقل شود.
بدشانسی مجدد برای ستاره جوان رئال
براهیم دیاز ستاره جوان رئال که به تازگی از بند مصدومیت رها شده بود، امروز با مصدومیتی جدید مواجه گشت.