برترین های آسیا

کلیپ AFC به بهانه مراسم برترین های سال 2019
کلیپ AFC به بهانه مراسم برترین های سال 2019 | این مراسم با اهدای جایزه الماس کنفدراسیون فوتبال آسیا به یکی از نامزدها آغاز می شود؛ جایزه ای که اهمیت زیادی ...