برترین گلها

نامزدهای بهترین گل هفته لیگ قهرمانان آسیا
نامزدهای بهترین گل هفته لیگ قهرمانان آسیا | نامزدهای بهترین گل هفته لیگ قهرمانان آسیا2020
برترین گلهای گرت بیل در تاتنهام
برترین گلهای گرت بیل در تاتنهام | برترین گلهای گرت بیل در تاتنهام
برترین گلهای لوتارو مارتینس در اینتر
برترین گلهای لوتارو مارتینس در اینتر | برترین گلهای لوتارو مارتینس در اینتر