برت فان مارویک

بازگشت دوباره فن مارویک به تیم ملی امارات
سرمربی باتجربه و کهنه کار هلندی، یک بار دیگر هدایت تیم ملی امارات را برعهده گرفت.
ماجرای خط خوردن عمر عبدالرحمان از تیم ملی
مدیر تیم ملی امارات دلایل غیبت دو بازیکن این تیم در جام خلیج فارس را تشریح کرد.
فن مارویک از تیم ملی امارات اخراج شد
برت فن مارویک سرمربی هلندی و باتجربه تیم ملی امارات از سمت خود اخراج شد.