بلاک

برترین بلاک های مایلز ترنر در فصل 19-2018
برترین بلاک های مایلز ترنر در فصل 19-2018 | مایلز ترنر، استحقاق این را دارد که به عنوان بهترین بازیکن دفاعی سال بسکتبال NBA برگزید شود. اما چرا؟ آ همه ...
برترین بلاک های مایلز ترنر در فصل 19-2018
برترین بلاک های مایلز ترنر در فصل 19-2018 | همه ما قبول داریم وقتی صحبت از بهترین بازیکن دفاعی به میان می آید، ناخودآگاه اذهان به سمت رودی گوبرت و جوئل ...