بندس لیگا

خلاصه بازی فرانکفورت 2 - دورتموند 2
خلاصه بازی فرانکفورت 2 - دورتموند 2 | خلاصه بازی فرانکفورت - دورتموند (بوندسلیگا) تاریخ برگزاری 31 شهریور 1398 - 22 سپتامبر 2019 - 22 محرم 1441