بهترین دروازه بانان

دریبل ها و مهارتهای تکنیکی دروازه بانان
دریبل ها و مهارتهای تکنیکی دروازه بانان | منتخبی از هنرنمایی های دروازه بانها در حرکات تکنیکی و دریبل بازیکن روبروی خود
سیوهای بی نظیر دروازه بانان در سال 2019
سیوهای بی نظیر دروازه بانان در سال 2019 | نگاهی به عملکردهای شاهکار دروازه بانها و سیوهای فوق العاده آنها در حین بازی در سال 2019
آلیسون بکر و ترشتگن برترین دروازه بانان 2019
آلیسون بکر و ترشتگن برترین دروازه بانان 2019 | صفحه رسمی یوفا برترین بازیکنان را در شاخه های مختلف بررسی و انتخاب کرده است. در این قسمت دو دروازه بان برتر ...
آلیسون بکر بهترین دروازه بان سال به انتخاب فیفا
آلیسون بکر بهترین دروازه بان سال به انتخاب فیفا | آلیسون بکر بعد از انتخاب شدن به عنوان بهترین دروازه بان جهان گفت: از دریافت این جایزه بسیار خوشحالم. ...
تخریب برترین دروازه بانها به دست لیونل مسی
تخریب برترین دروازه بانها به دست لیونل مسی | وقتی بهترین دروازه بانان جهان در مقابل جادوی تکنیک و مهارت لیونل مسی ناتوان و تسلیم می شوند.