بهترین دروازه بانان

آلیسون بکر و ترشتگن برترین دروازه بانان 2019
آلیسون بکر و ترشتگن برترین دروازه بانان 2019 | صفحه رسمی یوفا برترین بازیکنان را در شاخه های مختلف بررسی و انتخاب کرده است. در این قسمت دو دروازه بان برتر ...
آلیسون بکر بهترین دروازه بان سال به انتخاب فیفا
آلیسون بکر بهترین دروازه بان سال به انتخاب فیفا | آلیسون بکر بعد از انتخاب شدن به عنوان بهترین دروازه بان جهان گفت: از دریافت این جایزه بسیار خوشحالم. ...
تخریب برترین دروازه بانها به دست لیونل مسی
تخریب برترین دروازه بانها به دست لیونل مسی | وقتی بهترین دروازه بانان جهان در مقابل جادوی تکنیک و مهارت لیونل مسی ناتوان و تسلیم می شوند.