بهترین مدافع

لحظات تماشایی از حرکتهای تکنیکی مدافعان
لحظات تماشایی از حرکتهای تکنیکی مدافعان | وقتی مدافعان با مهارتهای تکنیکی و دریبل های خود تماشاگران را به وجد می آیند.
برترین مدافعان فوتبال جهان در فصل 19-2018
برترین مدافعان فوتبال جهان در فصل 19-2018 | نگاهی بهترین بازیکنان در پست دفاع در فصل 19-2018
10 مدافع برتر جهان در سال 2019
10 مدافع برتر جهان در سال 2019 | نگاهی به بهترین بازیکنان در پست دفاع در سال 2019
بهترین مدافع لیگ قهرمانان اروپا19-2018
بهترین مدافع لیگ قهرمانان اروپا19-2018 | بهترین مدافع لیگ قهرمانان اروپا19-2018