بهترین واکنش دروازه بانان

بهترین سیو هفته سی‌ویکم لیگ کانادا
بهترین سیو هفته سی‌ویکم لیگ کانادا | بهترین سیو هفته سی ویکم لیگ کانادا