بهترین واکنش دروازه بانان

برترین سیوهای دروازه بانان در هفته دوم ماه جولای
برترین سیوهای دروازه بانان در هفته دوم ماه جولای | برترین سیوهای دروازه بانان در هفته دوم ماه جولای
مهارهای باورنکردنی پنالتی توسط دروازه‌بانان
مهارهای باورنکردنی پنالتی توسط دروازه‌بانان | عکس العمل دروازه بانان روی پنالتی ها در سال 2020
بهترین سیو هفته سی‌ویکم لیگ کانادا
بهترین سیو هفته سی‌ویکم لیگ کانادا | بهترین سیو هفته سی ویکم لیگ کانادا