بهترین گل

برترین گل والی ماه آگوست در بوندسلیگا
برترین گل والی ماه آگوست در بوندسلیگا | برترین گل والی ماه آگوست در بوندسلیگا
بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال
بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال | بهترین گل هفته دوم لیگ پرتغال