بهترین گلها

50 گل برتر ماه سپتامبر 2019
50 گل برتر ماه سپتامبر 2019 | مروری بر 50 گل برتر فوتبال اروپا در ماه سپتامبر 2019
گل نیمار در بین بهترین گلهای هفته پنجم لوشامپیونه
گل نیمار در بین بهترین گلهای هفته پنجم لوشامپیونه | گل سه امتیازی نیمار برای پاری سن ژرمن در بین بهترین گلهای هفته پنجم لوشامپیونه