بهداد سلیمی

بهداد سلیمی: طبیعی است که رضازاده ناراحت باشد
قهرمان سابق دسته فوق سنگین وزنه برداری جهان می‌گوید برای تالاخادزه خوشحال و برای رضازاده ناراحت است.
تبریک بهداد به تالاخادزه بعد از رکوردشکنی!(عکس)
بهداد سلیمی بعد از رکوردشکنی وزنه بردار گرجستانی به او تبریک گفت.
بهداد سلیمی در مجارستان مربی می‌شود
قهرمان وزنه برداری المپیک و جهان برای حضور در دوره سه ماهه پیشرفته بین‌المللی مربیگری وزنه برداری IOC عازم بوداپست مجارستان شد.